web analytics
บทสวดมนต์ที่นิยมสวด

10 บทสวดมนต์ที่นิยมสวด เสริมบุญ เสริมบารมี

อานิสงส์ของการสวดมนต์ทำสมาธิ

การทำสมาธิแบบสวดมนต์หรือที่เรียกว่าการทำสมาธิอาจมีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งจิตใจและร่างกาย ประโยชน์บางประการ ได้แก่ :

  • การลดความเครียดและความวิตกกังวล: การสวดมนต์สามารถช่วยให้จิตใจมีสมาธิและส่งเสริมความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย
  • ปรับปรุงสมาธิและการโฟกัส: การท่องมนต์ซ้ำๆ สามารถช่วยให้จิตใจสงบ และเพิ่มสมาธิและสมาธิ
  • การเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง: การสวดมนต์สามารถช่วยดึงความสนใจไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง
  • การปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวม: การฝึกทำสมาธิเป็นประจำสามารถนำไปสู่ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมและอารมณ์ดีขึ้น

โปรดทราบว่าประโยชน์ของการทำสมาธิด้วยการสวดมนต์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและประเภทของการทำสมาธิที่ฝึก นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องหาครูหรือผู้ปฏิบัติงานที่สามารถแนะนำคุณตลอดการฝึกฝนและช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึก

การอธิษฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารกับผู้มีอำนาจหรือเทพเจ้าที่สูงกว่า ซึ่งแต่ละคนจะแสดงความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของตน หลายคนเชื่อว่าการสวดอ้อนวอนสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้โดยการให้คำแนะนำ การปลอบโยน และความเข้มแข็ง บางคนเชื่อว่าการสวดอ้อนวอนขอพลังที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสิทธิผลของการอธิษฐานเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคล

1. บทสวดแผ่เมตตา (ให้ตนเอง)

อะหัง สุขิโต โหมิ

นิททุกโข โหมิ

อะเวโร โหมิ

อัพยาปัชโฌ โหมิ

อะนีโฆ โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

2. บทสวดแผ่เมตตา (ให้ผู้อื่นและสัตว์โลก)

สัพเพ สัตตา

อเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ

อะนีฆา โหนตุ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

3. บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

4. บทสวดนะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

5. บทสวดแผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

6. บทสวดคาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี) 

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

7. บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

8. บทสวดหาลาภหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จ.พระนครศรีอยุธยา 

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัพพะโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ

ภะวันตุเม

วิธีสวด : สวดก่อนนอนทุกคืนก่อนนอนช่วยเรียกโชคลาภ ให้ร่ำรวย ได้ลาภลอย ลาภที่ปรารถนา หรือสิ่งที่คาดหวัง

9. บทสวดคาถาบูชาเงินร่ำรวย

อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี

วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

วิธีสวด : สวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอน ทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

10. บทสวดพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สรุป

การสวดมนต์ การไหว้ การแผ่เมตตา และการให้อภัยล้วนเป็นการปฏิบัติที่เป็นหัวใจสำคัญของประเพณีทางศาสนาและจิตวิญญาณมากมาย

การอธิษฐานเป็นวิธีการสื่อสารกับผู้มีอำนาจหรือเทพที่สูงกว่า เป็นการแสดงความคิด ความรู้สึก และความปรารถนา การแสดงความเคารพ หมายถึง การแสดงความเคารพและคารวะต่อผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าหรือผู้นำทางจิตวิญญาณ

การแผ่เมตตาและการให้อภัยถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญในหลายศาสนาและประเพณีทางจิตวิญญาณ ความเมตตาหมายถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยต่อผู้อื่น ในขณะที่การให้อภัยหมายถึงการปล่อยความโกรธและความแค้นต่อผู้ที่ทำผิดต่อเรา การปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เชื่อว่าจะส่งเสริมความสงบภายในและการเติบโตทางจิตวิญญาณ

การปฏิบัติร่วมกันเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณแบบองค์รวมที่พยายามนำบุคคลเข้าใกล้อำนาจที่สูงขึ้น ส่งเสริมความสงบภายในและความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น