web analytics

การฟังธรรม เทศนา คืออะไร

ฟังธรรม

การฟังธรรม เทศนา คืออะไร พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพื้นฐานมาจากอริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์แปด คำสอนเหล่านี้ถือเป็นหนทางไปสู่การตรัสรู้หรือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง

การฟังธรรม หรือที่เรียกว่า “การศึกษาธรรม” หมายถึง การปฏิบัติศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระธรรม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฟังปาฐกถาหรือการบรรยายธรรม อ่านพระคัมภีร์และตำรา และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ เช่น การทำสมาธิ

การฟังธรรมเป็นสิ่งสำคัญของวิถีพุทธ เพราะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจและบูรณาการหลักธรรมคำสอนเข้ากับชีวิต ถือว่าเป็นหนทางในการพัฒนาปัญญาและความเข้าใจและปลูกฝังแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความเมตตาและจริยธรรมมากขึ้น

ในประเพณีทางพุทธศาสนาจำนวนมาก การฟังธรรมเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ และผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัตินี้เป็นประจำ เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในคำสอนและปลูกฝังแนวทางการมีสติและเมตตามากขึ้น ผู้ปฏิบัติบางท่านอาจเลือกเรียนกับครูบาอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงเพื่อให้เข้าใจและบูรณาการหลักธรรมคำสอนในชีวิตได้มากขึ้น

การฟังธรรมมีหลายวิธีดังนี้

 • เข้าฟังธรรมเทศนาหรือบรรยายธรรมที่สำนักสงฆ์หรือวัด ศูนย์พุทธศาสนาหลายแห่งจัดให้มีการพูดคุยและชั้นเรียนเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประจำ
 • ฟังธรรมบรรยายทางออนไลน์หรือทางพอดแคสต์ มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมาย รวมถึงบันทึกการพูดคุยของครู พ็อดคาสท์ และหลักสูตรออนไลน์
 • อ่านพระคัมภีร์และข้อความของธรรมะ มีการแปลพระคัมภีร์และข้อความของพระพุทธเจ้าหลายภาษา การอ่านข้อความเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของธรรมะ
 • ฝึกสมาธิและฝึกจิตอื่นๆ พระธรรมเน้นความสำคัญของการปฏิบัติและประสบการณ์มากกว่าการฟังหรืออ่านเกี่ยวกับคำสอน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เช่น การทำสมาธิ การเจริญสติ และการบำเพ็ญประโยชน์สามารถช่วยนำคำสอนของธรรมะไปสู่ชีวิตได้

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาการศึกษาธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างและอยากรู้อยากเห็น เต็มใจที่จะซักถามและขอคำแนะนำจากครูบาอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์มากกว่า สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าธรรมะเป็นเส้นทางแห่งการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล และการเดินทางของแต่ละคนจะไม่ซ้ำกัน

การฟังธรรมมีอานิสงส์หลายประการ คือ

 • ธรรมะสามารถให้คำแนะนำและแนวทางในชีวิต ช่วยให้คนๆ หนึ่งดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรมและเติมเต็ม
 • ธรรมะสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริง นำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโลกและที่อยู่ของมัน
 • ธรรมะสามารถให้ความรู้สึกของความสงบภายในและความพอใจ เพราะช่วยให้ปล่อยวางอารมณ์ด้านลบและความผูกพัน
 • ธรรมะสามารถช่วยปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจต่อผู้อื่นซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ปรองดองกันมากขึ้น

การฟังธรรมก็อาจมีข้อเสียอยู่บ้างคือ

 • อาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของธรรมะ
 • บางคนอาจพบว่าแนวคิดและแนวปฏิบัติของธรรมะเป็นสิ่งที่ท้าทายหรือเข้าใจยาก
 • เป็นไปได้ว่าบางคนอาจรู้สึกท่วมท้นหรือหวาดกลัวต่อคำสอนของธรรมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขายังใหม่ต่อการปฏิบัติ

โดยรวมแล้ว ข้อดีของการฟังธรรมมีแนวโน้มที่จะมีมากกว่าผลเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากคำสอนสามารถให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งของจุดประสงค์และความหมายในชีวิต ตลอดจนวิธีในการพัฒนาความสงบและความเข้าใจภายใน

ถ้าสนใจ วิทยุธรรมะ ฟังธรรม ติดต่อเราได้นะครับ

Related Content